(+45) 51 91 13 40 info@jysk-bv.dk

Ventilationsrens

Ventilationsrens

Ser din ventilationsrør også sådan ud? Så er der tid til at få udført ventilationsrens

Et godt og velfungerende ventilationsanlæg kræver, at der med nogle års mellemrum udføres rensning af anlæggets kanaler. I anlæggets udsugningsventiler og kanaler vil der efterhånden ske en tilsmudsning fordi støvpartikler, fibre, bakterier, fedt og svampesporer sætter sig i kanalerne. Med tilsmudsede kanaler vil energibehovet stige samtidig med at luftmængden nedsættes betydeligt.

For at opretholde et sundt indeklima og sikre at ventilationsanlægget fungerer optimalt er det vigtigt, at disse partikler fjernes. Det betyder også et lavere energiforbrug og dermed en lavere elregning.
Fjernes disse partikler ikke kan det være medvirkende til at mikroorganismer vil brede sig i boligen og medføre allergiske reaktioner og andre gener for de personer som opholder sig i boligen.

Vores anbefaling er at der udføres en rensning af ventiler og kanaler med 3-5 års intervaller afhængigt af aktiviteten i den enkelte bolig.

Før og efter billeder herunder er fra en ventilationsrens udført på et 4 år gammelt anlæg.

Hvordan udfører vi ventilationsrens
En typisk ventilationsrens starter med en visuel inspektion af ventiler og kanaler så graden af tilsmudsning kan dokumenteres.

Selve rensningen foregår med specialværktøj som er udviklet specielt til kanalrensning.

Anlægget tilsluttes en ”stor støvsuger” der placeres udenfor bygningen og som vil danne et kraftigt undertryk i kanalerne.
De enkelte udsugningsventiler afmonteres og der føres en blød roterende børste gennem udsugningskanalen og urenheder suges ud i støvsugeren. Der sker altså ingen tilsmudsning i boligen da alle partikler suges ud i støvsugeren.

Et rengjort ventilationsanlæg anvender ikke unødvendigt energi, og du er samtidig sikret et sundt og behageligt indeklima for både dig og din familie de næste mange år.

Vi har lavet nogle pakkeløsninger til dig så du er sikker på at få den service du har behov for.

Pakke 1: Rensning + service (bolig op til 200 m2)

 • Service på anlægget efter producentens anvisninger som typisk er:
  • Filterkasse støvsuges
  • Veksler inspiceres og rengøres, hvis nødvendigt
  • Ventilatorer efterses og rengøres
  • Rens og test af kondensafløb
  • Test af bypass spjæld
  • Visuel kontrol af anlæg og elektronik
 • Rens af alle udsugningskanaler og ventiler
 • Filter i anlægget skiftes (filter bestilles særskilt)
 • Stikprøve på luftmængder på indblæsnings- og udsugningsventiler

Pakke 2: Rensning + service + indregulering (bolig op til 200 m2)

 • Service på anlægget efter producentens anvisninger som typisk er:
  • Filterkasse støvsuges
  • Veksler inspiceres og rengøres, hvis nødvendigt
  • Ventilatorer efterses og rengøres
  • Rens og test af kondensafløb
  • Test af bypass spjæld
  • Visuel kontrol af anlæg og elektronik
 • Rens af alle udsugningskanaler og ventiler
 • Filter i anlægget skiftes (filter bestilles særskilt)
 • Indregulering af alle ventiler
 • Indreguleringsrapport

Interesseret så send kontakt- eller bestillingsformularen. Har du spørgsmål eller andre behov så ring til os på 51911340.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen her på siden, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.


Ved bestilling

Vil du afgive en bestilling? Benyt dig af bestillingsformularen herunder