(+45) 51 91 13 40 info@jysk-bv.dk

Ventilationsservice

Ventilationsservice

Jysk Boligventilation kan tilbyde dig servicering af dit ventilationsanlæg og tegner du et abonnement sker det helt automatisk – vi kontakter dig for at aftale næste service besøg.

Med et service abonnement er du altid sikker på at anlægget fungerer optimalt og det sikrer dig et sundt indeklima for både dig og din familie. Samtidig vil et korrekt vedligeholdt ventilationsanlæg sparer energi og dermed bidrage til et grønnere klima.
Med en regelmæssig servicering af dit anlæg er du også bedre sikret mod irriterende driftstop og du forlænger samtidigt levetiden for anlægget.

Det anbefales at udføre service på anlægget min. én gang om året og at filtre udskiftes typisk 4 gange om året. Et mere eller mindre tilstoppet filter vil forøge energiforbruget på anlægget og giver dig også et forringet indeklima.
Ved det årlige serviceeftersyn gennemgår vi hele anlægget for at sikre en problem fri drift og et sundt indeklima. Vi skifter selvfølgelig filtrene i anlægget og du får udleveret 3 sæt standard filtre som du selv udskifter med de aftalte intervaller indtil vores næste servicebesøg.

Ved det årlige serviceeftersyn udfører vi følgende:

  • Vi støvsugere filterkasse og veksler
  • Vi foretager visuel kontrol af ventilationsaggregatet for at sikre, at alle funktioner fungerer optimalt
  • Vi skifter filtrene  i anlægget (filter bestilles særskilt)
  • Vi renser og tester kondensafløb så vandskade undgås
  • Vi foretager visuel kontrol af, om der er behov for rensning af udsugningskanaler
  • Vi tager stikprøve for at sikre, at luftmængder i alle rum stadig er korrekte
  • Vi fremsender servicerapport efter besøget

Ønsker du ikke selv at skifte filtrene, kan vi selvfølgelig også tilbyde dig en udvidet serviceaftale. Med en udvidet aftale udføres det årlige serviceeftersyn som beskrevet ovenfor og herudover kommer vi og skifter filter 3 gange inden næste servicebesøg.

Interesseret så send kontakt- og bestillingsformularen eller ring til os på 51911340.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller kommentarer? Benyt dig af formularen her på siden, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.


Ved bestilling

Vil du afgive en bestilling? Benyt dig af bestillingsformularen herunder